24-Stunden-
Betreuung
Am schönsten
ist es zu Hause

KDO JSME?

Profil Werner Semmler

Werner Semmler

Obchodní ředitel

K osobě

Werner Semmler již více než 25 let samostatně podniká.

Těžiště jeho činnosti jsou personální management - obzvláště v oblasti 24-hodinového provozu, v obchodní administrativě, v pozorování chování trhu, v podpoře prodeje a segmentu Customer Loyalty .

Zvláštní fokus věnuje Werner Semmler tématům: Bezpečnost práce a Ochrana dat.

V týmu Helfende Hände GmbH je pan Semmler první kontaktní osobou pro všechny, kteří pečujícího hledají.

Kontakt:
+49 9404 5069155
w.semmler@helfende-haende.team

Lenka Haslarova

Lenka Hašlarová

Prokuristka

K osobě

Lenka Hašlarová se narodila v roce 1976 v Čechách.

V květnu 1995 ukončila střední zdravotnickou školu, o rok později nástavbu v oboru management, marketing. Lenka Hašlarová pracovala několik let v sektoru obchodu a služeb a v roce 2009 se přestěhovala do Německa.

V roce 2010 se přihlásila na tříletý obor Altenpfleger/-in, aby si rozšířila obzory v geriatrické péči a poznala její nové koncepty a struktury.

V březnu 2014 přidala k tomuto základnímu vzdělání v péči i nástavbový obor - Qualitätsmanagementbeauftragter im Gesundheitswesen (QMB).

Více než tři roky pracovala na pozici asistentky vedoucí péče u jednoho z největších zřizovatelů zařízeních pro seniory ve Stuttgartu. Jako QMB se podílela na vytváření a zlepšení kvality péče o osoby s deficitem sebepéče v ambulantním a stacionárním sektoru. Zároveň pracovala v přímé péči, aby neztratila napojení na praxi.

Od července 2015 studuje Lenka Hašlarová dálkově Pflegemanagement.

Velkým přáním Lenky Hašlarové je podílet se na zvyšování kvality péče a služeb v oblasti 24-hodinové péče. Jejím cílem je podporovat pečující osoby, které do Německa přicházející ze zahraničí, a být pro ně vzorem.

V týmu Helfende Hände GmbH je paní Hašlarová první kontaktní osobou pro pečující.

Kontakt:
+49 9404 5069155
l.haslarova@helfende-haende.team

Profil Thomas Weidlich

Thomas Weidlich

Společník

K osobě

Thomas Weidlich je již skoro 25 let aktivní v oboru péče; z toho 20 let jako strategický a operativní ředitel sedmi stacionárních a dvou ambulantních zařízeních pro seniory.

Rodinná společnost Weidlich rozvinula pod jeho vedením sedm zařízeních pro seniory v Horním Falcku, které do roku 2011 i provozovala.

Následující odborná oddělení: dlouhodobé pobytové služby pro seniory, oddělení pro osoby s těžkými získanými poškozeními mozku (např. s apalickým syndromem), oddělení pro osoby s chronickou respirační insuficiencí, chráněná oddělení pro osoby s demencí; ca. 100 bytů se servisními službami, byla v provozu.

Od prodeje této provozní společnosti v roce 2011, řídí Thomas Weidlich skupinu VivaPLAN jako její obchodní ředitel.

VivaPLAN je vývojářem, stavebníkem a investorem v oblasti výstavby vysoce kvalitativních domů, obzvláště pro seniory. Kromě toho spravuje tato společnost dalších 9 nemovitostí – zařízeních pro seniory – se skoro 1000 lůžky.

V týmu Helfende Hände GmbH je pan Weidlich interně činný jako poradce.