24-Stunden-
Betreuung
Am schönsten
ist es zu Hause

Kim jesteśmy?

Profil Werner Semmler

Werner Semmler

dyrektor

więcej

Pan Werner Semmler jest od 25 lat samodzielnym przedsiębiorcą.

Jego działalność zawodowa polega przede wszystkim na zarządzaniu personelem w 24 godzinnej opiece, administracji, obserwacji rynku, promocji sprzedaży oraz pozyskiwaniu grup docelowych.

Szczególnie kieruje on swoją uwagę na tematy bezpieczeństwo pracy oraz ochronę danych.

Pan Semmler jest w zespole Helfende Hände s.z.o.o. pierwszą osobą kontaktową dla wszystkich osób poszukujących opiekunek.

Kontakt:
+49 9404 5069155
w.semmler@helfende-haende.team

Lenka Haslarova

Lenka Haslarova

prokurent

więcej

Pani Lenka Haslarova urodziła się w roku 1976 w Czechach.

W maju 1995 roku ukończyła szkolę pielęgniarską. Rok później zakończyła szkolenie w kierunku zarządzania i marketingu. Po wieloletniej pracy w gospodarce wolnorynkowej w Czechach pani Haslarova przyjechała w roku 2009 do Niemiec.

W roku 2010 rozpoczęła trzyletnią szkołę pielęgniarstwa osób starszych gdzie poznała nowe koncepcje i struktury geriatrii.

W marcu 2014 pani Haslarova zakończyła dokonalenie zawodowe w kierunku "Pełnomocnika zarządzania jakością w opiece zdrowotnej".

Ponad trzy lata pani Haslarova pełniła funkcję nadzorową w jednym z największych ośrodków opieki nad osobami starszymi w Stuttgarcie. W jej funkcji jako pełnomocnik zarządzania jakością w opiece zdrowotnej brała udział w kształtowaniu i dalszym rozwoju jakości opieki ambulatoryjnej jak również i stacjonarnej. Jednocześnie nadal pracowała aktywnie w opiece aby nie zatracić bezpośredniego kontaktu z pacjentami. Od lipca 2015 roku pani Lenka Haslarova studiuje zaocznie zarządzanie opieką senioralną.

Główną intencją pani Haslarovej jest kształtowanie jakości 24 godzinnej opieki nad seniorami, potrzebującymi pomocy. Jej celem jest wspomaganie opiekunek medycznych i pielęgniarskich poprzez poradę i przykładem.

W teamie firmy Helfende Hände, s.z.o.o. pani Haslarova jest pierwszą osobą kontaktową dla opiekunek.

Kontakt:
+49 9404 5069155
l.haslarova@helfende-haende.team

Profil Thomas Weidlich

Thomas Weidlich

wspólnik

więcej

Pan Thomas Weidlich pracuje od 25 lat w branży opieki. Od 20 lat jest strategicznym i operacyjnym dyrektorem zarządzającym 7 stacjonarnymi i dwoma ambulatoryjnymi opiekami zdrowotnymi.

Pod jego kierownictwem przedsiębiortswo rodzinne rozwinęło w Górnym Palatynacie siedem ośrodków dla osób starszych, które były do roku 2011 prowadzone przez własną spółkę.

Utworzone zostały następujące działy specjalistyczne: opieka stacjonarna według SGB XI (niemiecki kodeks prawa sozialnego), oddział specjalisticzny dla pacjentów z zespołem apalicznym (stan wegetatywny), oddział specjalistyczny dla pacjentów z przewlekłą niewydolnością oddechową, dział specjalistyczny dla pacjentów z demencją, około 100 mieszkań w formie nadzorowanego życia.

Po sprzedaży spółki w roku 2011 pan Thomas Weidlich rozpoczyna funkcję dyrektora firmy VivaPLAN.

VivaPLAN jest projektodawcą oraz inwestorem budowlanym w zakresie budownictwa mieszkaniowego najwyższej jakości, szczególnie mieszkań dostosowanych do potrzeb seniorów. Poza tym spółka zarządza własnymi 9 domami opieki, które dysponują 1000 miejsc dla osób wymagających opieki.

W teamie Helfende Hände pan Weidlich pełni funkcję doradcy.